2942 1922 / 2916 1921
frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk
 
 
 
 
    

§18 ansøgning

Der er lukket for §18-ansøgninger for 2019.

Randers Kommune stiller hvert år et beløb til rådighed, som foreninger, klubber, netværk eller andre grupper kan søge til frivilligt socialt arbejde. Der er tale om midler, som Randers Kommune ifølge §18 i Lov om social service skal stille til rådighed for foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Tilskud fra § 18-midlerne bevilges af Randers Kommunes socialudvalg. 

Se uddelinger for 2018 HER

Ansøgningen skal sendes til: 

 • Social & Arbejdsmarked, c/o Kristina Bøhm Eskildsen, Laksetorvet, 8900 Randers C.
 • Det er også muligt at sende ansøgningen via mail til Kristina.Bohm.Eskildsen@randers.dk 

Bilag til ansøgningen: 

 • Vedtægter hvis de foreligger
 • Foreningens budget for det kommende år

Ansøgninger forventes behandlet:

 • 3. april 2019

Udbetalinger:

 • Primo maj 2019 

Beløb til udbetaling i 2019

 • 1.814.280 kr. 

Ansøgningskema og kriterier

Download det digitale ansøgningsskema HER
Ansøgningskriterierne er de samme som i 2018. Hent dem HER.

Regnskabserklæring
Har du modtaget støtte fra § 18 midlerne i 2018 på 10.000 kr. eller derunder, bedes du indsende en regnskabserklæring - Hent den HER 

Har du modtaget støtte fra § 18 midlerne i 2018 på over 10.000 kr., bedes du indsende et revideret regnskab. Se mere HER

Hvem kan søge om §18 midler?

Foreninger, klubber, projekter, netværk, borgerinitiativer samt selvejende institutioner, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for de grupper af borgere, som er mest socialt udsatte, kan søge om §18-midler. For at opnå støtte er det vigtigt, at målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til, er socialt udsatte borgere, der er:

 • ensomme
 • har få menneskelige ressourcer og overskud
 • har svært ved på egen hånd at deltage i f.eks. motionsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer
 • er langt fra uddannelse og arbejdsmarked
 • ikke har en stabil økonomi

Foreningen/aktiviteten/projektet, der søger støtten, skal arbejde med at højne livskvaliteten for socialt udsatte borgere. Det ansøgte beløb vil blive vurderet i forhold til det omfang af socialt udsatte borgere i Randers Kommune, som får gavn af aktiviteten. Der vil derfor være proportionalitet mellem det bevilligede beløb og omfanget af socialt udsatte borgere.

Hvem kan ikke ansøge om støtte?

Aktivitetsudvalg og foreninger, der primært laver aktiviteter for folkepensionister kan ikke søge om §18 midler. Det anbefales, at pensionistforeninger kontakter Sundhed og Omsorg for at få oplyst mulighederne for et eventuelt tilskud. Kontaktpersonen er Per Adelhart Christensen, per.adelhart.christensen@randers.dk.

Kommunale institutioner kan ikke opnå støtte. Men en forening eller en gruppe af frivillige, som samarbejder med en kommunal institution kan opnå støtte til de frivilliges aktiviteter. Det forudsætter, at foreningen eller gruppen af frivillige ansøger om støtte. Desuden forudsættes, at de frivillige selv beslutter, hvad de gerne vil ansøge om, og at de alene har beslutningsret over de midler, som de eventuelt måtte få tildelt.

Aktiviteter, der kan søges støtte til

Drift: Der kan opnås tilskud til drift af aktiviteter, hvor en frivillig indsats over for en socialt udsat målgruppe er kernen. Ved drift forstås husleje, kontorhold, transport for brugere/medlemmer, annoncering, mødeaktiviteter og andre administrative udgifter i forbindelse med de frivilliges virke. Der kan dog ikke søges støtte til renovering af bygninger, indkøb eller opførsel af bygninger.

Aktiviteter: Der kan opnås tilskud til sociale, kulturelle eller oplysende arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer. Der kan også søges om støtte til aktiviteter målrettet frivillige, som yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer m.v.

Løn: I særlige tilfælde kan der søges om støtte til løn. Det forudsætter, at den lønnede stilling retter sig direkte mod aktiviteter, som har at gøre med den konkrete frivillige indsats, f.eks. koordination og organisering af indsatsen, rekruttering og igangsættelse af nye frivillige, supervision, sikre økonomiske midler osv.

Flerårige udviklingsprojekter: Der kan søges om støtte til flerårige udviklingsprojekter, dog maksimalt 3 år. Udviklingsprojekter kan være udvikling og virkeliggørelse af nye idéer og aktiviteter, udvikling af tværfagligt samarbejde, udvikling af foreningsrelaterede områder f.eks. rekruttering og synliggørelse, udvikling af idéer og aktiviteter som opstår på baggrund af eksisterende projekter m.v.

Selvhjælpsgrupper: Selvhjælpsgrupper kan søge om støtte fra §18-midlerne, når der er tale om frivillige grupper. Det vil sige selvhjælpsgrupper, som ledes af en frivillig igangsætter, gruppeleder eller lignende. Selvhjælpsgrupper, hvor gruppelederen er lønnet, kan derfor ikke opnå støtte.

Har du brug for hjælp?

Frivilligværkets medarbejdere svarer gerne på spørgsmål om § 18 ansøgninger og hjælper dig også gerne med at udfylde skemaet.

Kontakt Louise Brown på tlf.: 2916 1921 eller mail louise@frivilligvaerket.dk

Kontakt Line Nordskjold på tlf.: 2942 1922 eller line@frivilligvaerket.dk  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

*
* Påkrævet
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, opsamle statistik og forbedre brugeroplevelsen - Klik for at acceptere og fortsætte! - Læs mere Accepter