2916 1921
[email protected]
 
 
 
 
    

§18 ansøgning

Frivillige foreninger og netværk kan hvert år søge om § 18-midler til frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune. Der er tale om midler, som Randers Kommune ifølge §18 i Lov om social service skal uddele til foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Det er Socialudvalget i Randers Kommune, der beslutter, hvilke foreninger der skal have § 18-midler. 

 

Ansøgningsfrist
Der har været ansøgningsfrist for § 18-midler i 2024. 

Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2025. 

Der er én ansøgningsfrist hvert år, og fristen er altid den 1. februar. Socialudvalget behandler §18-ansøgningerne i marts måned, og foreningerne kan forvente svar på om de får § 18-midler i slutningen af marts måned.

 

Beløb til uddeling
I 2024 er der 1.872.161 kr. i § 18-puljen, som foreninger kan ansøge om.

 

Ansøgningsskema
Du skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema for at søge om § 18-midler.

Link til ansøgningsskemaet

Du skal logge på med MitID for at udfylde ansøgningsskemaet.

Hvis du er fritaget fra MitID, kan du skrive til Herdis Kruse Bennedsgaard på [email protected], og så får du tilsendt et alternativt ansøgningsskema.

 

Hvem kan søge om §18 midler?
Følgende typer foreninger., der arbejder med socialt udsatte målgrupper, kan søge om § 18-midler:

 • Frivillige foreninger
 • Patientforeninger
 • Støtteforeninger
 • Pårørendeforeninger
 • Fonde

Hvem kan ikke søge om § 18-midler?
Aktivitetsudvalg og foreninger, der primært laver aktiviteter for folkepensionister kan ikke søge om § 18-midler. Foreninger for pensionister kan kontakter Sundhed og Omsorg for at få oplyst mulighederne for et eventuelt tilskud. Kontaktpersonen er Per Adelhart Christensen: [email protected]

Kommunale institutioner kan ikke få § 18-midler. Men en forening eller en gruppe af frivillige, som samarbejder med en kommunal institution, kan opnå støtte til de frivilliges aktiviteter. Det forudsætter dog, at foreningen eller gruppen af frivillige ansøger om støtte. De frivillige skal selv beslutter, hvad de vil søge om støtte til og hvordan midlerne i givet fald skal anvendes.

 

Hvad kan man søge støtte til?
Foreninger kan få støtte til frivillige sociale indsatser, der sigter mod at bibeholde eller forbedre borgernes mestringsevne. Udover den konkrete indsats og dertilhørende aktiviteter, kan man søge om § 18-midler til at dække øvrige udgifter, som er essentielle for foreningens virke som fx:

 • Husleje
 • Løn
 • Kontorforhold
 • Transport
 • Annoncering


Vurdering af § 18-ansøgninger
Socialudvalget i Randers Kommune har besluttet, at de vil anvende et nyt pointsystem til at vurdere § 18-ansøgningerne for 2024.

Pointsystemet er bygget op omkring 5 kriterier:

 1. Målgruppe
 2. Indsats
 3. Antal borgere
 4. Udgiftstype
 5. Geografi.

 For hver af de fem kriterier kan ansøgningen tildeles 0, 1 eller 2 point. Der tildeles 0 point, hvis kriteriet ikke vurderes at være opfyldt, 1 point hvis kriteriet vurderes at være delvist opfyldt samt 2 point, hvis kriteriet vurderes at være fuldt ud opfyldt.  Ansøgningerne kan maksimalt tildeles 10 point.  

Ansøgningens samlede pointscore, samt antallet af ansøgninger som § 18-midlerne skal fordeles imellem, har betydning for, hvor stort beløb en ansøger får tildelt.   

Se mere om det nye pointsystem for § 18-ansøgninger

Ansøgninger om § 18-midlerne behandles af forvaltningen i Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune. Har du spørgsmål, kan du kontakte Herdis Kruse Bennedsgaard på [email protected] 

Hvis forvaltningen har afklarende spørgsmål til en ansøgning efter ansøgningsfristen, så kontakter forvaltningen den pågældende ansøger.

 

Svar på § 18-ansøgninger
Socialudvalget behandler § 18-ansøgninger på udvalgsmødet i marts måned. Alle ansøgere modtager får derefter besked om, hvorvidt de får tildelt hele det ansøgte beløb, får en delvis bevilling eller får afslag på ansøgningen. Hvis man får afslag på § 18-ansøgningen vil der være en begrundelse for, hvorfor man får afslag.


Udbetaling af § 18-midler
Udbetaling af § 18-midler forventes at finde sted i løbet af april 2024.  Foreningen/aktiviteten skal have et CVR-nummer fra Erhvervs-og Selskabsstyrelsen for at kunne få udbetalt § 18-midler. CVR-nummeret skal være tilknyttet foreningens Nem-konto. Kontoen skal være en foreningskonto og ikke en privat konto. Jeres banken kan hjælpe med at oprette en Nem-konto og tilknytte CVR-nummeret hertil.

 

Regnskabserklæring
Foreninger der har modtaget § 18-midler i 2023 skal indsende en regnskabserklæring sammen med deres ansøgning om § 18-midler for 2024. Regnskabserklæring og evt. regnskab kan uploades i ansøgningsskemaet eller sendes til Herdis Kruse Bennedsgaard på [email protected] 

Regnskabserklæringen for 2023 downloades her

 

Foreninger der har modtaget over 10.000 kr.
Har I modtaget over 10.000 kr., skal ud over regnskabserklæringen også indsende et internt eller eksternt revideret regnskab for 2023.

 

Foreninger der har modtaget over 100.000 kr.
Har I modtaget over 100.000 kr. i § 18-støtte I ud over regnskabserklæringen også indsende et eksternt revideret regnskab for 2023. Hvis regnskabet for 2023 endnu ikke er godkendt af en generalforsamling eller revisor, kan I sende det til Julie Borg Kristensen efter jeres næste generalforsamling.Sparring & rådgivning om § 18-ansøgninger
Har du spørgsmål til, hvordan din forening søger § 18-midler eller har du brug for sparring og rådgivning i forhold til jeres §18-ansøgning, så kan du kontakte Mette Sørensen fra Frivilligværket på [email protected] 

  

Slides fra infomøde om § 18-ansøgninger
Onsdag den 13. december 2023 holdt Randers Kommune og Frivilligværket infomøde om § 18-ansøgninger for 2024. 

Se slides fra infomødet om § 18-ansøgninger

 

Download samlet dokument med info om § 18-ansøgninger her

OBS dokumentet er opdateret d. 12. december 2023

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

*
* Påkrævet
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, opsamle statistik og forbedre brugeroplevelsen - Klik for at acceptere og fortsætte! - Læs mere Accepter